Bridge staat bekend als de koning onder de kaartspelen. Samen met schaken en dammen behoort het tot de zogenaamde "denksporten". Een eervolle benaming natuurlijk, maar daarmee heeft het wel het etiket 'moeilijk' opgeplakt gekregen. Dit is slechts ten dele terecht.....

Uit Leer bridge van Berry Westra

Bridge leren

Het is natuurlijk klinkklare onzin om te veronderstellen dat je  'ffentjes' bridge leert. Je moet er wel wat voor doen, maar als je dat wilt dan kan je het leren en nog héél snel ook.

Kan je bridge uit een boekje leren? Ja en nee.
Vrijwel elke bridgedocent maakt gebruik van leerboeken die zijn samengesteld door bridgeauteurs. Deze auteurs hebben zich een voorstelling gemaakt van wat een bridger in hun ogen zou moeten kunnen en kennen als hij/zij het leerboek heeft doorgenomen. Echter niet ieder mens leert op dezelfde manier. Voor de één is lezen voldoende een ander leert meer van zien en in de praktijk blijkt, dat sociaal interactief leren, met elkaar en door elkaar leren, tot verreweg de beste resultaten leidt. Ofwel leren binnen een cursusgroep zorgt er vrijwel altijd voor, dat het leren gemakkelijker gaat en efficiënter is. De auteur van een lesboek kan de cursist immers niet daadwerkelijk begeleiden. De docent van een cursusgroep kan dit wel. En ook als de lesstof niet helemaal duidelijk is, kan hij jou helpen door het op een andere manier te presenteren.

 

Waarom is bridge de 'koning' onder de kaartspelen

De basis spelregels van bridge zijn eenvoudige te leren. Het spel kent echter oneindig veel  mogelijkheden en in dat opzicht gaat de vergelijking met schaken zeker op.  Bridge is een denksport voor jong en oud en ook heel geschikt voor het leggen van nieuwe sociale contacten. Kortom, de basisregels zijn simpel te leren, maar het spel heeft een geweldige diepgang.  Wat maakt dat bridge zo anders is dan de ander kaartspellen. In bridge is bewust gestreefd naar het zoveel mogelijk uitschakelen van de factor 'geluk' als uitkomstbepalend. Bij bridge worden de paren die qua score met elkaar worden vergeleken, vergeleken op basis van dezelfde omstandigheden. Ze hebben allemaal precies dezelfde kaarten in handen gehad en de uitslag wordt dus bepaald op basis van wie heeft het het best gedaan en niet wie had de beste kaarten. Het spel vereist concentratie, geheugen en logisch denken en goede samenwerking tussen partners. Je kan het leren, dus JIJ ook.

Op de pagina cursussen staat welke mogelijkheden er zijn en welke leerboeken worden gebruikt. Ruim honderdduizend Nederlanders zijn aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond. Voor de meesten geldt dat ze één of meerdere keren per week heel veel plezier beleven aan hun sport. En wel 90% van deze groep heeft er spijt van, dat ze het al niet veel eerder hebben geleerd. Het is gewoon 'verschrikkelijk' leuk.